Om ANSAM

Anläggningssamfälligheten Nackdala

Samfällighetens ändamål.

Anläggningssamfälligheten Nackdala förvaltar gemensamhetsanläggningen Botkyrka Fältet ga:1 med fastigheterna, Fältet 30, Gärdet 7 och 13, Sluttningen 28, Vallen 11, Åkern 25. Förvaltningen omfattar drift skötsel och underhåll parker, allé, utrymningsvägar samt dagvatten nät inom området.

Ingående fastigheter, i anläggningssamfälligheten, är samtliga belägna på Fridhemsvägen, Fältvägen, Gärdesvägen och Vallvägen.

Medlemskapet i ANSAM är inte frivilligt utan åligger varje ägare av en fastighet inom ANSAMs anläggningssamfällighet Botkyrka Fältet GA:1.

ANSAMs Arkiv

ANSAMS arkivfråga har varit olöst under ett antal år med avseende på säker förvaring av handlingar enligt lagar och förordningar där handlingar vandrat mellan styrelseledamöter. Det har inte varit tillfredställande för sådan förvaring och handlingar har lätt kunnat ”tappas bort” i samband med styrelsebyten.

Styrelsen har för detta ändamål hyrt ett mindre utrymme på Pelican Botkyrka, Eriksberg (vid Maxi) bl.a. med god bussförbindelse.

Fibernät inom ANSAM

Fibernätsutbyggnaden, för data/TV/telefoni, har genomförts och avslutats under 2018. ANSAM är anslutet till TELIAs öppen fiber.

Noterat är att en garantibesiktning av återställningsarbeten efter läggning av fiber på ANSAMs fastigheter skall ske 2020-07-03 med totalentreprenören ELTEL.

Dataskyddsförordningen GDPR

Dataskyddsförordningen, (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

För att säkerställa ett så bra skydd som möjligt av ANSAMs medlemsuppgifter har styrelsen öppnat en egen domän, ANSAM.SE, med ny e-post adress INFO@ANSAM.SE

Detta innebär att den tidigare g-mail adressen slopas.

Vårstädning

I villkoren för oss fastighetsägare i nedre Nackdala Anläggningssamfällighet, ANSAM, ingår att, några timmar, en dag om året, städa och snygga upp i vårt trevliga bostadsområde. Tillsammans äger vi samtliga grönytor med träd och buskar inom ANSAMS område. Detta ställer krav på insatser av oss alla. Vi har tidigare år kunnat glädja oss åt en stor uppslutning kring vår gemensamma städdag. Det ser vi fram emot även i fortsättningen.

Städdagen är också en bra möjlighet att bättre lära känna grannarna i vårt område. Vi måste hjälpas åt att ta hand om vårt gemensamma område. En trädgren eller sten som ligger på gräsmattan orsakar problem vid gräsklippningen men är kanske lätt för den som bor nära att ta bort. Låt oss hjälpas åt med detta!

Tumregeln är att om du inte kan gå rak på gräsmattan så kommer inte gräsklipparen fram ordentligt. Vi vill ju inte ge vår entreprenör problem med uthängande grenar.

Så, ni som vet att ni har buskar eller träd som gränsar till gemensamma gräsytor, ta er en titt på hur det ser ut utanför staketet.

Karta och detaljplan

Karta över området (PDF).

Detaljplan (PDF).

Postadress

Fältvägen 9
147 41 Tumba

E-post

info@ansam.se

GDPR och Cookies

Hem Om Miljö Kontakt Medlemmar

Cookies
Läs om hur vi använder cookies.