GDPR och Cookies

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

ANSAM samfällighet behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, adress, postadress, mobilnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar.

ANSAM samfällighet hanterar (lagrar och använder för kommunikation och årlig debitering) endast medlemmars personuppgifter för samfällighetens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare. Grund för ANSAM samfällighet personuppgiftshantering är det medlemskap som är obligatoriskt för varje fastighetsägare inom samfälligheten.

ANSAM samfällighet tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av samfälligheten och den kommunikation som är nödvändig med samfällighetens medlemmar. Den information som samfälligheten behöver från medlemmarna beskrivs ovan och inga andra uppgifter registreras.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen för ANSAM samfällighet vill vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat eller bytt telefonnummer eller e-postadress.

Vi använder Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Cookie och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Alla som besöker en webbplats med cookies ska få tillgång till information om att webbplatsen innehåller sådana och ändamålet med användningen av dem. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.

Vi använder cookies för att hantera inloggning för medlemmar. Vid inloggningen sparas användaruppgifter i en cookie.

Även externa tjänster som vi använder (tex Google Analytics) kan i sin tur kan använda sig av cookies.

Du kan stänga av cookies i din webbläsare (sen instruktioner i din webbläsare).

Postadress

Fältvägen 9
147 41 Tumba

E-post

info@ansam.se

GDPR och Cookies

Hem Om Miljö Kontakt Medlemmar

Cookies
Läs om hur vi använder cookies.